Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12

Naslov: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE

IZDELAVA VSEH VRST DELOVNIH MODELOV IN FIKSNOPROTETIČNIH NADOMESTKOV: FASETIRANE, POLNE IN DELNE PREVLEKE TER OSTALA KORENINSKA IN KRONSKA SIDRA MODELACIJA V VOSKU, PRIPRAVA VLIVNEGA SISTEMA, VLAGANJE V VLOŽNO MASO, PREDGRETJE, ŽARJENJE, TALJENJE KOVINE, VLIVANJE, PESKANJE, OBDELAVA, POLIRANJE, FASETIRANJE S KOMPOZITI NA BAZI VROČE POLIMERIZACIJE IN Z UPORABO ULTRAVIJOLIČNE SVETLOBE DOLOČANJE BARVE PO BARVNIH KLJUČIH RAZNIH PROIZVAJALCEV PRIPRAVA PREVLEK ZA DELNE PROTEZE NAČRTOVANJE IN IZDELAVA TOTALNE IN PARCIALNE AKRILNE PROTEZE, INDIVIDUALNIH ŽLIC IZ AKRILATOV TER UZ KOMPOZITOV, GRIZNIH ROBNIKOV, ŽIČNIH ZAPONK, VMAVČEVANJE V ARTIKULATOR Z ALI BREZ OBRAZNEGA LOKA, POSTAVITEV ZOB, MODELACIJA, VMAVČEVANJE V KIVETO, IZPIRANJE, IZOLIRANJE, PRIPRAVA AKRILATNE MASE, TLAČENJE, POLIMERIZACIJA, OBDELAVA IN POLIRANJE, REZKANJE PREVLEK, IZDELAVA ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH ULITIH BAZ IZGOTOVITEV PARCIALNE PROTEZE Z ULITO BAZO REPARATURE, PODLOŽITVE IZDELAVA PREVLEK, MOSTIČKOV SKRB ZA NAPRAVE IN INSTRUMENTE IN RACIONALNO PORABO MATERIALOV IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN SEZNANJANJE Z NOVIMI METODAMI DELA IN MATERIALI TER VARSTVA PRI DELU KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU SPREMLJANJE E-POŠTE, OKROŽNIC ZZZS POZNAVANJE OSNOV RAČUNALNIŠTVA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNIKA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE