Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK

UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM, IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH POSEGOV,
PRAVILNO ODVZEMANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA, VENSKE IN KAPILARNE KRVI,
ZBIRANJE, SORTIRANJE, EVIDENTIRANJE, KONZERVIRANJE RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA,
PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV TER RAZPOREJANJE, PREISKAVE IN ANALIZE,
IZVAJANJE OSNOVNIH ANALIZ IN PREISKAV V SKLADU S PREDPISANIMI POSTOPKI,
OPRAVLJANJE USTREZNIH ADMINISTRATIVNIH STORITEV, VEZANIH NA OPIS DEL IN NALOG,
IZVAJANJE KALIBRACIJ IN KONTROL, KI ZAGOTAVLJAJO TOČNOST PRIDOBLJENIH PODATKOV,
SPREMLJANJE E-POŠTE,
OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ ZA DELO V LABORATORIJU,
POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNICE DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA.