Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER

Naslov: Cesta I. slovenskega tabora 2 , 9240 LJUTOMER

– PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOČKOV ZA DELO
– PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV TER RAZPOREJANJE ZA RAZLIČNE PREISKAVE IN ANALIZE
– PRIPRAVA ENOSTAVNEJŠIH REAGENTOV, DELOVNIH RAZTOPIN, GOJIŠČ
– PRAVILEN ODVZEM KAPILARNE IN VENSKE KRVI
– ODVZEM, ZBIRANJE, SORTIRANJE, EVIDENTIRANJE, KONZERVIRANJE, SHRANJEVANJE RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA
– VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE
– ROKOVANJE Z RAZLIČNIMI ANALIZAMI APARATI PO PREDPISANIH POSTOPKIH
– VZDRŽEVANJE APARATUR, NAPRAV, PRIPOMOČKOV IN PRIBORA