Podjetje: BOLNIŠNICA SEŽANA

Naslov: Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA

ODVZEM KRVI IN DRUGEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA PACIENTOM ZARADI IZVEDBE LABORATORIJSKIH PREISKAV, PREVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, NA KATEREM BODO OPRAVLJENE PREISKAVE, ANALIZE, TESTI, ZBIRANJE, SORTIRANJE, EVIDENTIRANJE, KONZERVIRANJE, SHRANJEVANJE RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA, PRIPRAVA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN VZORCEV TER NJIHOVO RAZPOREJANJE ZA RAZLIČNE PREISKAVE, TESTE, ANALIZE (CENTRIFUGIRANJE, RAZMAZI, BARVANJA, …), PRIPRAVA LABORATORIJSKE OPREME TER LABORATORIJSKEGA PRIBORA IN OSTALIH DELOVNIH PRIPOMOČKOV ZA DELO, PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH REAGENTOV, DELOVNIH RAZTOPIN IN GOJIŠČ, OPRAVLJANJE (IZVAJANJE) LABORATORIJSKIH PREISKAV, ANALIZ, TESTOV PO PREDPISANIH POSTOPKIH, VODENJE PREDPISANE STROKOVNE DOKUMENTACIJE.