Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA

Naslov: POLJE 40 , 6310 IZOLA – ISOLA

OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI. SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU PACIENTOV. OBRAVNAVA PACIENTA SKLADNO S STROKOVNIMI SMERNICAMI IN NAVODILI ZA DELO. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA NA ODDELKU IN SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH GLEDE NA POTREBE DELA.