Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA

Naslov: POLJE 40 , 6310 IZOLA – ISOLA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, OPRAVLJANJE NALOG VEZANIH NA PROCES NAROČANJA, SODELOVANJE PRI VZPOSTAVLJANJU SISTEMA E-NAROČANJA, SODELOVANJE V OKVIRU ŠIRŠEGA IN OŽJEGA ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.