Podjetje: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

Naslov: Jadranska cesta 31 , 6280 ANKARAN – ANCARANO

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRABZE IN USPOSOBLJENOSTI V OPERACIJSKEM BLOKU.