Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK

ORGANIZACIJA PREVENTIVE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PREVENTIVNIH PREGLEDOV V SKLOPU DISPANZERJA PRIPRAVA, IZVEDBA IN EVALVACIJA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN MERITEV V OKVIRU POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA NAČIN PREPREČEVANJA OKUŽB ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO SODELOVANJE V MATERINSKI ŠOLI IZVAJANJE CEPLJENJ PRAVILNO ROKOVANJE IN HRANJENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PRAVILNO ROKOVANJE Z ODPADKI V ZDRAVSTVU SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU SPREMLJANJE E-POŠTE IZVAJANJE E-NAROČANJA OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNICE DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA.