Podjetje: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Naslov: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55 , 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI VREDNOTENJU KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z DUŠEVNO MOTNJO NA INTENZIVNIH ODDELKIH , SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU NA INTENZIVNIH ODDELKIH, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PREDPISANIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE NA INTENZIVNIH ODDELKIH, IZVAJANJE PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUŽB V ZDRAVSTVU NA INTENZIVNIH ODDELKIH, SODELOVANJE PRI KOORDINIRANJU IN UVAJANJU NOVO ZAPOSLENIH S SREDNJO IZOBRAZBO IZ ZDRAVSTVENE NEGE IN DIJAKOV SREDNJIH ZDRAVSTVENIH ŠOL NA INTENZIVNIH ODDELKIH, SKRB ZA VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI NA INTENZIVNIH ODDELKIH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH POMOČNIKA DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO