Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12

Naslov: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE

DELO V ORTODONTSKI AMBULANTI: SVETOVANJE PACIENTOM ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA APARATOV IN PRIPRAVA INŠTRUMENTOV SODELOVANJE V PREVENTIVNEM IN ZDRAVSTVENO – VZGOJNEM DELU PRIPRAVA IN IZVEDBA ENOSTAVNIH POSEGOV IN POSTOPKOV V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC NUDENJE NUJNE ZOBOZDRAVSTVENE POMOČI V OKVIRU PRISTOJNOSTI V AMBULANTI IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV NA NAČIN PREPREČEVANJA OKUŽB ASISTENCA ORTODONTU PRI DELU PRIPRAVA MATERIALA VODENJE EVIDENC PACIENTOV IN NAROČANJE PACIENTOV, UREJANJE ČAKALNE KNJIGE TER OSTALA ADMINISTRACIJA IZ DELOVNEGA PODROČJA SKRB ZA USTREZNE ZALOGE ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN INSTRUMENTOV PRAVILNO ROKOVANJE IN HRANJENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PRAVILNO ROKOVANJE IN ODLAGANJE ZDRAVSTVENIH ODPADKOV IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE, REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU PRENOS ZNANJ SPREMLJANJE E-POŠTE IN ROŽNIC ZZZS, E-NAROČANJE POZNAVANJE OSNOV RAČUNALNIŠTVA UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA LASTNEGA DELA KOMUNIKACIJA S SODELAVCI IN DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI IN S STROKOVNJAKI DRUGIH PODROČIJ OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNIKA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE