Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA – EGESZSEGHAZ LENDVA

Naslov: KIDRIČEVA ULICA 34, 9220 LENDAVA – LENDVA

-OPRAVLJANJE DELA V URGENTNI DEJAVNOSTI
-POMOČ PRI OSKRBI B/V MED PREVOZOM OZ. PRED PRIČETKOM PREVOZA
-SPREMLJANJE IN POMOČ PRI TRANSPORTU VAROVANCEV
-TRIAŽA BOLNIKOV OB PRIHODU V SNMP V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
-SKRB ZA MEDICINSKO TEHNIČNE NAPRAVE IN OPREMO V REŠEVALNEM VOZILU, TER NJIHOVO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
-SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV ZA PREVOZE, HIŠNE OBISKE IN INTERVENCIJE NMP
-OPRAVLJA DELA MEDICINSKE SESTRE
-PO POTREBI PREVOZI REŠEVALNEGA VOZILA IN DIALIZNIH BOLNIKOV