Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK

IZVAJANJE NENUJNIH REŠEVALNIH TER SANITETNIH PREVOZOV PREVOZ BIOLOŠKEGA IN DRUGEGA MATERIALA IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA NAČIN PREPREČEVANJA OKUŽB PRAVILNO ROKOVANJE IN HRANJENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PRAVILNO ROKOVANJE IN ODLAGANJE ZDRAVSTVENIH ODPADKOV VZDRŽEVANJE IN JAVLJANJE MOREBITNIH OKVAR VOZILA IN OPREME REŠEVALNEGA VOZILA TER PISNO DOKUMENTIRANJE PREVZEMA VOZILA SKRB ZA NADOMEŠČANJE PORABLJENEGA SANITETNEGA MATERIALA IN ZDRAVIL V REŠEVALNEM VOZILU MERJENJE VITALNIH ZNAKOV PACIENTA IN IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA PRIPRAVA IN IZVEDBA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA PODROČJU URGENTNE MEDICINE V OKVIRU POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC TER PO NAVODILIH ZDRAVNIKA V AMBULANTI IN NA TERENU IZVAJANJE PREDAJE PACIENTA V NADALJNJO OSKRBO SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU SPREMLJANJE E-POŠTE OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNICE DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA.