Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK

ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH,
PRIPRAVA IN IZVEDBA ENOSTAVNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V OKVIRU POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI,
UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH SITUACIJAH, NUDENJE NUJNE ZOBOZDRAVSTVENE POMOČI V OKVIRU PRISTOJNOSTI V AMBULANTI,
IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV NA NAČIN PREPREČEVANJA OKUŽB,
ASISTENCA ZOBOZDRAVNIKU PRI DELU,
PRIPRAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZA DELO ZOBOZDRAVNIKA,
VODENJE EVIDENC PACIENTOV IN NAROČANJE PACIENTOV TER OSTALA ADMINISTRACIJA Z DELOVNEGA PODROČJA,
SKRB ZA USTREZNE ZALOGE ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN INSTRUMENTOV,
ZDRAVSTVENA VZGOJA V OKVIRU TIMA,
PRAVILNO ROKOVANJE IN HRANJENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE,
PRAVILNO ROKOVANJE IN ODLAGANJE ZDRAVSTVENIH ODPADKOV,
SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU,
SPREMLJANJE E-POŠTE,
IZVAJANJE E-NAROČANJA,
OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU,
UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNICE DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA.