Podjetje: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Naslov: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55 , 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

DELO NA BOLNIŠNIČNEM INTENZIVNEM ODDELKU (POSTAVLJANJE INDIKACIJE ZA SPREJEM, PREMESTITEV, ODPUST IN ODKLONITEV PACIENTA, IZVAJANJE DIAGNOSTIČNE OBRAVNAVE PACIENTA, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE FARMAKO PSIHO IN SOCIOTERAPIJE, IZDELOVANJE IN DAJANJE STROKOVNIH MNENJ O PACIENTU), OPRAVLJANJE KLINIČNE ADMINISTRACIJE, IZVAJANJE DELA V AMBULANTI, IZDELOVANJE KLINIČNIH POTI, IZVAJANJE KONZILIARNIH PREGLEDOV, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH IZOBRAĆEVANJ IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA, SKRB ZA VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU DIREKTORJA