Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12

Naslov: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE

SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN PSIHOTERAPIJE, SVETOVANJE, KRATKOTRAJNO ZDRAVLJENJE URGENTNIH STANJ, DOLGOTRAJNO ZDRAVLJENJE PACIENTOV IN STALNO VSEŽIVLJENJSKO SPREMLJANJE BOLNIKOV S HUDIMI MOTNJAMI, SUPORTIVNA IN PODPORNA TERAPIJA, MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA, IZDAJA STROKOVNIH MNENJ, SPRIČEVAL, SPRIČEVAL O ZDRAVSTVENEM STANJU, DELAZMOŽNOSTI, PREDLOGOV ZA IK, PREDLOG ZA POMOČ IN OSKRBO, ITD., NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE SISTEMATIČNEGA TER AKTIVNEGA PRISTOPA ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROŽENE POPULACIJE, ANALIZIRANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA IN PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROŽENE POPULACIJE, SVETOVANJE, SKRB ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, USTNO IN PISNO POROČANJE DIREKTORJU IN STROKOVNEMU VODJI, MENTORSTVO, SODELOVANJE V KOMISIJAH IN TIMIH, SPREMLJANJE E-POŠTE, SPREMLJANJE OKROŽNIC ZZZS, E-NAROČANJE, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE