Podjetje: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Naslov: LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA

DIAGNOSTICIRANJE IN VODENJE TERAPIJE PACIENTOV, OBRAVNAVANJE PACIENTOV V OKVIRU REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV, UVAJANJE NOVIH METOD DELA, DAJANJE IZVEDENIŠKIH MNENJ, DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO ALI TELESNO PRIZADETOSTJO.