Podjetje: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Naslov: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55 , 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

DELO NA BOLNIŠNIČNEM ODDELKU (POSTAVLJA INDIKACIJO ZA SPREJEM, PREMESTITEV, ODPUST IN ODKLONITEV PACIENTA, IZVAJA DIAGNOSTIČNO OBRAVNAVO PACIENTA, PREDPISUJE IN IZVAJA FARMAKO, PSIHO IN SOCIOTERAPIJO, IZDELUJE IN DAJE STROKOVNA MNENJA O PACIENTU), OPRAVLJA KLINIČNO ADMINISTRACIJO, IZVAJA DELO V AMBULANTI, KONZILIARNE PREGLEDE, IZVAJA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, SKRBI ZA VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NALOGU DIREKTOJA