Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK

ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI NESELEKCIONIRANE, ZANJ OPREDELJENE POPULACIJE, OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V SKLADU S SPREJETIM PROGRAMOM ZZZS, VODENJE ZDRAVLJENJA KRONIČNIH BOLNIKOV, OPRAVLJANJE TERAPEVTSKIH POSEGOV V SKLADU S SPREJETO DOKTRINO, OBRAVNAVA IN ZDRAVLJENJE BOLNIKOV NA DOMU, VKLJUČEVANJE V NUJNO MEDICINSKO POMOČ IN URGENTNO SLUŽBO V SKLADU Z DOLOČBO KOLEKTIVNE POGODBE, KI DOLOČA POSEBNE POGOJE DELA, IZDAJA STROKOVNIH MNENJ, SPRIČEVAL, SPRIČEVAL O ZDRAVSTVENEM STANJU, DELAZMOŽNOSTI, PREDLOGOV ZA IK, PREDLOG ZA POMOČ IN OSKRBO, ITD., UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKOV SMRTI, PISANJE MRLIŠKIH LISTOV TER ODREDITEV OBDUKCIJ IN IZPOLNJEVANJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE CEPLJENJ, ADMINISTRATIVNO DELO, POVEZANO Z VODENJEM MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TER PO POTREBI STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV TER PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL, SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU, SPREMLJANJE E-POŠTE, IZVAJANJE E-NAROČANJA, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA.