Podjetje: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Naslov: LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE DELA DOLOČENA S PROGRAMOM SPECIALIZACIJE V PETEM IN ŠESTEM LETU OPRAVLJANJA SPECIALIZACIJE.