Podjetje: OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI

Naslov: Slovenska cesta 41 , 1000 LJUBLJANA

IZDELOVANJE OSNUTKOV TOŽILSKIH ODLOČITEV TER ZBIRANJE PODATKOV ZA TOŽILSKO UKREPANJE PO NAROČILU DRŽAVNEGA TOŽILCA-MENTORJA, PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ PO USMERITVAH DRŽAVNEGA TOŽILCA- MENTORJA, SPREJEMANJE OVADB TER DRUGIH VLOG NA ZAPISNIK POD VODSTVOM IN PO NAROČILU DRŽAVNEGA TOŽILCA-MENTORJA TER OPRAVLJANJE DRUGIH OPRAVIL V OKVIRU DEŽURNE SLUŽBE ZA STRANKE, IZVAJANJE POTREBNIH OPRAVIL V POSTOPKIH V ZVEZI Z OPUŠČANJEM KAZENSKEGA PREGONA TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI VODJE ODDELKA, VODJE TOŽILSTVA ALI DIREKTORJA V DELU, KI SE NANAŠA NA PODROČJE DRŽAVNOTOŽILSKE UPRAVE.