Podjetje: DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Šubičeva ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

– UREJANJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA – AŽURNO OBVEŠČANJE ZAPOSLENIH O OBJAVI NOVIH PREDPISOV IN SPREMEMB PREDPISOV V URADNIH LISTIH OZIROMA O DRUGIH STROKOVNIH PUBLIKACIJAH – ZBIRANJE IN POSREDOVANJE PRIMERJALNIH STROKOVNIH PODATKOV IN INFORMACIJ UPORABNIKOM – VODENJE CENTRALNEGA ARHIVA ZADEV DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA IN SKRB ZA ARHIVE ZUNANJIH ODDELKOV – IZLOČANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, KI SO MU POTEKLI ROKI HRANJENJA – ORGANIZIRANJE IN VODENJE PREVZEMA TEKOČIH ZBIRK DOKUMENTARNEGA GRADIVA – SODELOVANJE Z ARHIVOM RS PRI ODBIRANJU IN IZROČANJU ARHIVSKEGA GRADIVA – ZAVAROVANJE GRADIVA PRED POŠKODBAMI, UNIČENJEM IN IZGUBO TER ONEMOGOČANJEM GRADIVA – POSREDOVANJE INFORMACIJ IN DOKUMENTOV UPORABNIKOM – BIBLIOGRAFSKO OBDELOVANJE IN INVENTARIZACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA – VODENJE INVENTARNIH IN SIGNATURNIH KATALOGOV – IZVAJANJE IZPOSOJE GRADIV IN UREJANJE MEDKNJIŽNIČNE IZPOSOJE – VODENJE EVIDENC – OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA ALI PO ODREDBI.