Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA

Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1 , 5000 NOVA GORICA

– IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA NAD RAZVRŠČANJEM, KLASIFIKACIJO IN ODPRAVO DOKUMENTARNEGA GRADIVA
– UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA
– VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH SEZNAMOV IN PREGLEDOV
– SODELOVANJE PRI IZDELAVI NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA PODROČJA
– IZVAJANJE VSEH NALOG S PODROČJA GLAVNE IN SPREJEMNE PISARNE USTREZNE ZAHTEVNOSTI
– OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE ALI NAČELNIKA