Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC

Naslov: Ulica Savinjske čete 5 , 3310 ŽALEC

RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, VODENJE SEZNAMOV IN PREGLEDOV,UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE ZBIRKE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, IZDELOVANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA PODROČJA,OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.