Podjetje: ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Naslov: Železna cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

KOORDINIRANJE PRETOKA DOKUMENTOV IN GRADIV ZNOTRAJ ORGANA, RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA, ARHIVIRANJE ZADEV IN DRUGIH GRADIV, VZDRŽEVANJE TEKOČE IN STALNE ZBIRKE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU DOKUMENTACIJSKEGA SISTEMA, VODENJE SEZNAMOV IN PREGLEDOV, IZDELOVANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA PODROČJA, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN STROKOVNIH NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, DRUGE NALOGE NA PRIMERLJIVI STOPNJI ZAHTEVNOSTI PO ODREDBI NADREJENEGA.