Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TREBNJE

Naslov: Goliev trg 5 , 8210 TREBNJE

RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA, VODENJE SEZNAMOV IN PREGLEDOV, IZDELOVANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DEL V ZVEZI S SPREJEMOM IN ODDAJO POŠILJK, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG