Podjetje: ProArhiv, dejavnost arhivov, d.o.o.

Naslov: Kajuhova ulica 32 B, 1000 LJUBLJANA

RAZVRŠČANJE IN KLASIFIKACIJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, VODENJE SEZNAMOV IN PREGLEDNIC, IZDELOVANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA PODROČJA, UREJANJE ARHIVOV PRI NAROČNIKIH,
TERENSKO DELO PO CELOTNI SLOVENIJI