Podjetje: MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Zvezdarska ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI IZDELAVI METODOLOGIJE IN POSTOPKOV DIGITALIZACIJE TER KRITERIJEV ZA PREVERJANJE CELOVITOSTI, UPORABNOSTI IN AVTENTIČNOSTI DIGITALIZIRANEGA ARH. GRADIVA HRAMBA DIGITALIZIRANEGA ARHIVSKEGA GRADIVA ITD. (VEČ V OBJAVI NA MJU – MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO IN ARS – ARHIV RS)