Podjetje: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA JAVNI SKLAD

Naslov: TRG EDVARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA GORICA

VODENJE JAVNEGA SKLADA