Podjetje: MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D. KOČEVJE

Naslov: TOMŠIČEVA CESTA 9, 1330 KOČEVJE

VODI IN ORGANIZIRA DELO SPLOŠNO KADROVSKEGA SEKTORJA, SKRBI ZA URESNIČEVANJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE, ZAGOTAVLJA KADRE ZA POTREBE ORGANIZACIJSKIH ENOT DRUŽBE, PRIPRAVLJA IN SODELUJE PRI PRIPRAVI GOSPODARSKIH IN DRUGIH POGODB, JE ODGOVOREN ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VSEH ZAPOSLENIH, OPRAVLJA DELO SEKRETARJA NADZORNEGA SVETA, SKRBI ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO SKUPŠČIN DRUŽBE, SPREMLJA VSO ZAKONODAJO V ZVEZI Z DELOVANJEM DRUŽBE IN O TEM OBVEŠČA DELEŽNIKE V DRUŽBI, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI MU JIH ODREDI DIREKTOR DRUŽBE