Podjetje: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

VODENJE IN ZASTOPANJE PPE RADIO SLOVENIJA, PRIPRAVLJANJE RAZVOJNIH USMERITEV PPE RADIO SLOVENIJA, PRIPRAVLJANJE PPN (PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT), NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE TER NADZOR PROGRAMSKEGA IN POSLOVNEGA DELA PPE, VODENJE PROJEKTOV IZDELAVA ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.