Podjetje: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O.

Naslov: ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 ŽALEC

vodenje podjetja