Podjetje: SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA D.D., LJUBLJANA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SID – FIRST CREDIT INSURANCE COMPANY INC., LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

-NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA TER ZAGOTAVLJANJE OPTIMIZACIJE POSLOVNIH PROCESOV NA PODROČJU UPRAVLJANJA TVEGANJ,
-SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJE STRATEŠKIH USMERITEV NA PODROČJU UPRAVLJANJA TVEGANJ,
-RAZVOJ, PRIPRAVA, PREGLED IN IMPLEMENTACIJA PISNIH PRAVIL SISTEMA UPRAVLJANJA TVEGANJ IN SISTEMA NOTRANJIH KONTROL TER DRUGIH POVEZANIH PISNIH PRAVIL,
-RAZVOJ IN IZVAJANJE PROCESA PREPOZNAVANJA, OCENJEVANJA OZIROMA MERJENJA, OBVLADOVANJA IN SPREMLJANJA TVEGANJ, VKLJUČNO S POROČANJEM,
-POROČANJE IN IZDELAVA MNENJ ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE POSLOVNIH INFORMACIJ S PODROČJA UPRAVLJANJA TVEGANJ,
-RAZVOJ IN IZVEDBA LASTNE OCENE TVEGANJ IN SOLVENTNOSTI.