Podjetje: OBČINA HORJUL

Naslov: Občinski trg 1 , 1354 HORJUL

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN KONTROLIRANJE DELA OBČINSKE UPRAVE, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUČNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH PRAVNIH, UPRAVNIH IN STROKOVNO-TEHNIČNIH DEL NA PODROČJIH, KI JIH DRUGA DELOVNA MESTA NE POKRIVAJO, DRUGE NALOGE PO NAVODILU IN POOBLASTILU PREDSTOJNIKA.