Podjetje: OBČINA PIRAN

Naslov: Tartinijev trg 2 , 6330 PIRAN – PIRANO

IZDAJANJE ODLOČB – ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU NA I. STOPNJI,
OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG OBČINSKE UPRAVE IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH V OBČINI,
KOORDINIRANJE DELA ORGANOV OBČINSKE UPRAVE TER SKRB ZA DELOVNO DISCIPLINO,
ZAGOTAVLJANJE OPRAVLJANJA STROKOVNIH IN DRUGIH NALOG, KI SO SKUPNE ORGANOM OBČINSKE UPRAVE,
OPRAVLJANJE DRUGIH ORGANIZACIJSKIH NALOG V ZVEZI Z DELOVANJEM OBČINSKE UPRAVE TER SKRB ZA SODELOVANJE Z DRŽAVNIMI IN DRUGIMI ORGANI,
IZDAJANJE ODLOČB IN DRUGIH AKTOV, KI SE NANAŠAJO NA URESNIČEVANJE PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE PO POOBLASTILU ŽUPANA,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI ŽUPANA.