Podjetje: OBČINA JEZERSKO

Naslov: Zgornje Jezersko 65 , 4206 ZGORNJE JEZERSKO

SKRB ZA ZAKONITO, UČINKOVITO IN SMOTRNO OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE NEPOSREDNO VODENJE OBČINSKE UPRAVE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA DELAVCEV V OBČINSKI UPRAVI IN NUDENJE STROKOVNE POMOČI, RAZPOREJANJE DELA MED DELAVCE V OBČINSKI UPRAVI IN SKRB ZA DELOVNO DISCIPLINO IZDAJANJE ODLOČBE V UPRAVNEM POSTOPKU NA PRVI STOPNJI IZDAJANJE ODLOČBE IN DRUGIH AKTOV, KI SE NANAŠAJO NA URESNIČEVANJE PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE, ČE GA ŽUPAN ZA TO POOBLASTI -OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG OBČINSKE UPRAVE IN VODENJE TER SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH V OBČINI OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU ŽUPANA.