Podjetje: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Naslov: Sokolski trg 4 , 8350 DOLENJSKE TOPLICE

NEPOSREDNO VODENJE OU, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA JAVNIH USLUŽBENCEV V OU IN NUDENJE STROKOVNE POMOČI, RAZPOREJANJE DELA MED JAVNE USLUŽBENCE V OU IN SKRB ZA DELOVNO DISCIPLINO, IZDAJANJE ODLOČB V UPRAVNEM POSTOPKU NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG OU IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH V OBČINI, SKRB ZA ZAKONITO, UČINKOVITO IN SMOTRNO OPRAVLJANJE NALOG OU, OPRAVLJANJE DRUGIH ORGANIZACIJSKIH NALOG V ZVEZI Z DELOVANJEM OU, TER SKRB ZA SODELOVANJE Z UPRAVNO ENOTO IN DRUGIMI ORGANI V OBČINI, ZAGOTAVLJANJE OPRAVLJANJA NALOG ZA POTREBE OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA, ODBOROV, KOMISIJ IN OSTALIH ORGANOV, DRUGE NALOGE PO NALOGU ŽUPANA.