Podjetje: OBČINA IVANČNA GORICA

Naslov: Sokolska ulica 8 , 1295 IVANČNA GORICA

VODENJE, ORGANIZIRANJE TER NADZIRANJE DELA OBČINSKE UPRAVE,
VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI IN V UPRAVNIH POSTOPKIH NA II. STOPNJI,
OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG OBČINSKE UPRAVE IN SODELOVANJE V DELOVNIH IN PROJEKTNIH SKUPINAH,
KOORDINIRANJE DELA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SKRBI ZA DELOVNO DISCIPLINO,
OPRAVLJANJE DRUGIH ORGANIZACIJSKIH NALOG V ZVEZI Z DELOVANJEM OBČINSKE UPRAVE TER SKRBI ZA SODELOVANJE Z DRŽAVNIMI ORGANI IN DRUGIMI ORGANI NA OBMOČJU OBČINE IN IZVEN NJE,
PO POOBLASTILU ŽUPANA PODPISUJE POSAMEZNE AKTE IZ PRISTOJNOSTI OBČINSKE UPRAVE,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGA IN IZVAJANJU PRORAČUNA,
SODELOVANJE Z MEDOBČINSKIM INŠPEKTORATOM IN REDARSTVOM TER MEDOBČINSKIM RAZVOJNIM CENTROM OBČIN GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN TREBNJE,
SODELOVANJE Z LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO STIK,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI ŽUPANA.