Podjetje: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Naslov: Sokolski trg 4 , 8350 DOLENJSKE TOPLICE

–NEPOSREDNO VODI OBČINSKO UPRAVO, ORGANIZIRA IN KOORDINIRA DELO JAVNIH USLUŽBENCEV V OBČINSKI UPRAVI IN ,
JIM NUDI STROKOVNO POMOČ, RAZPOREJA DELO MED JAVNE USLUŽBENCE V OBČINSKI UPRAVI IN SKRBI ZA DELOVNO ,
DISCIPLINO,
IZDAJA ODLOČBE V UPRAVNEM POSTOPKU NA PRVI STOPNJI,
OPRAVLJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE OBČINSKE UPRAVE IN SODELUJE V PROJEKTNIH SKUPINAH V OBČINI,
SKRBI ZA ZAKONITO, UČINKOVITO IN SMOTRNO OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE,
OPRAVLJA DRUGE ORGANIZACIJSKE NALOGE V ZVEZI Z DELOVANJEM OBČINSKE UPRAVE TER SKRBI ZA SODELOVANJE Z
UPRAVNO ENOTO IN DRUGIMI ORGANI V OBČINI,
ZAGOTAVLJA OPRAVLJANJE NALOG ZA POTREBE OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA, ODBOROV, KOMISIJ IN
OSTALIH ORGANOV IN
OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NALOGU ŽUPANA