Podjetje: SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA D.D., LJUBLJANA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SID – FIRST CREDIT INSURANCE COMPANY INC., LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA TER ZAGOTAVLJANJE OPTIMIZACIJE POSLOVNIH PROCESOV NA PODROČJU NOTRANJE REVIZIJE,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJE STRATEŠKIH USMERITEV REVIDIRANJA IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH USMERITEV NA OSTALIH PODROČJIH,
PRIPRAVA IN IZVAJANJE LETNIH PLANOV REVIDIRANJA IN PROGRAMA DELA NOTRANJE REVIZIJE IN PRIPRAVA REVIZIJSKIH POROČIL NA PODROČJI NOTRANJE REVIZIJE,
-RAZVIJANJE IN IMPLEMENTIRANJE STROKOVNIH NAČEL IN STANDARDOV NOTRANJEGA REVIDIRANJA,
-NEODVISNO IZVAJANJE STORITEV DAJANJA ZAGOTOVIL, STORITEV SVETOVANJA IN OSTALIH REVIZIJSKIH NALOG, PRIPRAVA REVIZIJSKIH LISTIN V SKLADU S PRAVILI STROKE,
OPRAVLJANJE RAZGOVOROV S POSLOVODSTVOM O REVIZIJSKIH IZSLEDKIH IN POTREBNIH UKREPIH ZA NJIHOVO IZDELAVO, SODELOVANJE Z NADZORNIMI ORGANI, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI TER ZUNANJIMI REVIZORJI DRUŽBE (AZN, REVIZIJSKA KOMISIJA, NADZORNI SVET).