Podjetje: SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA D.D., LJUBLJANA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SID – FIRST CREDIT INSURANCE COMPANY INC., LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

-NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA TER ZAGOTAVLJANJE OPTIMIZACIJE POSLOVNIH PROCESOV NA PODROČJU KONTROLINGA,
-VODENJE PRIPRAVE STRATEŠKIH USMERITEV (POSLOVNE STRATEGIJE),
-VODENJE IN IZVAJANJE PLANIRANJA FINANČNIH IZKAZOV ZAVAROVALNICE,
-IZVAJANJE KVALITATIVNEGA IN KVANTITATIVNEGA SPREMLJANJA DOSEGANJA STRATEŠKIH CILJEV IN SPREMLJANJE IZVAJANJA STRATEŠKIH USMERITEV,
-POROČANJE NOTRANJIM IN ZUNANJIM UPORABNIKOM POSLOVNIH INFORMACIJ S PODROČJA KONTROLINGA
-KOORDINACIJA IN PRIPRAVA LETNEGA POROČANJA,
-IZDELAVA PRIMERJALNIH ANALIZ IN ANALIZ ZAVAROVALNIH TRGOV.