Podjetje: JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

Naslov: Sedejeva ulica 9 , 5000 NOVA GORICA

ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELOVNEGA PROCESA TER POSLOVANJE ZAVODA, PREDLAGANJE RAZVOJNIH NAČRTOV TER LETNEGA PROGRAMA DELA, IZVAJANJE KADROVSKE POLITIKE, IZVRŠEVANJE SKLEPOV USTANOVITELJEV IN SVETA ZAVODA,…