Podjetje: JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, D.O.O.

Naslov: KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE

DIREKTOR JAVNEGA PODJETJA