Podjetje: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

Naslov: Dunajska cesta 58 , 1000 LJUBLJANA

DELOVNO PODROČJE – NALOGE: IZVRŠEVANJE POOBLASTIL V ZVEZI Z VODENJEM, USKLAJEVANJEM IN IZVAJANJEM DEL V INŠPEKTORATU VODENJE INŠPEKCIJE ZA VINARSTVO VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH INŠPEKCIJSKIH POSTOPKIH KOORDINIRANJE DELA ZNOTRAJ SPECIALIZIRANE INŠPEKCIJE IN MED DRUGIMI INŠPEKTORATI V ENOTAH SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA NA PODROČJU VINA, GROZDJA TER DRUGIH PROIZVODOV IZ GROZDJA IN VINA VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZUP IN DRUGIMI PREDPISI IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROČIL O STANJU NA PODROČJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA VODENJE PREDPISANIH IN INTERNIH EVIDENC Z PODROČJA NADZORA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA NUDENJE PRAVNE IN STROKOVNE POMOČI OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.