Podjetje: MESTNA OBČINA VELENJE

Naslov: TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

VODENJE MUZEJA (V SKLADU Z NALOGAMI DOLOČENIMI V ODLOKU O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MUZEJ VELENJE