Podjetje: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO

Naslov: Ulica kneza Koclja 22 , 2000 MARIBOR

ORGANIZIRA IN VODI DELO IN POSLOVANJE SKLADA, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA SKLAD, SPREJEMA AKTE V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI, OPRAVLJA NALOGE, ZA KATERE TAKO DOLOČA ZAKON O JAVNIH SKLADIH, USTANOVITVENI AKT SKLADA ALI DRUG ZAKON OZIROMA SPLOŠNI AKT SKLADA.