Podjetje: OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA

Naslov: KIDRIČEVA ULICA 2 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

ORGANIZIRA IN VODI DELO IN POSLOVANJE ZAVODA, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA ZAVOD TER VODI STROKOVNO DELO ZAVODA, PRIPRAVLJA PREDLOGE DELOVNIH IN RAZVOJNIH PROGRAMOV TER SPREMLJA UKREPE ZA REALIZACIJO, IZVRŠUJE SKLEPE SVETA ZAVODA, SPREJEMA SPLOŠNE AKTE V SKLADU S PREDPISI, ORGANIZIRA STROKOVNI NADZOR,…