Podjetje: Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.

Naslov: Jerebova ulica 14 , 1270 LITIJA

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA V SKLADU S PISNO LISTINO (AKT O USTANOVITVI), NAČRTOVANJE IN VODENJE POSLOVANJA PODJETJA, IDEJNO SNOVANJE NOVIH PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI PODJETJA ZA ŠIRITEV DELOVANJA IN POSLOVANJA, IZVAJANJE SKLEPOV NADZORNEGA SVETA, SKUPŠČINE, IZDAJA SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH PRAVNIH AKTOV, VODENJE IN KOORDINACIJA NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV, DELEGIRANJE, KOORDINIRANJE IN DODELJEVANJE NALOG DRUGIM ZAPOSLENIM, SPODBUJANJE IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH.