Podjetje: DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA

Naslov: ROŽNA ULICA 10 , 6230 POSTOJNA

SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE REZULTATOV DELOVANJA IN POSLOVANJA DOMA, ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DOMA, KOORDINIRANJE DELA ORGANIZACIJSKIH ENOT OZ. SLUŽB, IZVRŠEVANJE SKLEPOV SVETA DOMA, IZVAJANJE NALOG DOLOČENIH Z ZAKONI, KOLEKTIVNIMI POGODBAMI, STATUTOM IN SPLOŠNIMI AKTI DOMA, IZVAJANJE NALOG PO POOBLASTILU SVETA DOMA, IMENOVANJE IN RAZREŠEVANJE DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI, SPREMLJANJE RAZVOJA PODROČJA DEJAVNOSTI IN SKRB ZA UVAJANJE NOVOSTI, AKTIVNO VKLJUČEVANJE V DELO STROKOVNIH ZDRUŽENJ IN OBLIKE POVEZOVANJA SOCIALNIH ZAVODOV, UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ, OSTALO, KAR JE DOLOČENO V STATUTU DOMA.