Podjetje: PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD

Naslov: PONIKVE 76, 1312 VIDEM – DOBREPOLJE

SAMOSTOJNO VODENJE, KOORDINIRANJE DELA V SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, KAR VKLJUČUJE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJA IN NADZOR NAD DELOVANJEM CELOTNEGA PODROČJA DEJAVNOSTI TE SLUŽBE,
IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM ZAVODA, ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI GENERALNEM ČIŠČENJU, SODELOVANJE PRI SPREJEMU, PREMESTITVI ALI ODPUSTU OSKRBOVANCA, SODELOVANJE V KOMISIJI ZA SPREMLJANJE POSKUSNEGA DELA (SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, BOLNIČAR/NEGOVALEC, STREŽNICA, ČISTILKA), POOSTREN NADZOR IN IZVRŠEVANJE PREDPISANIH UKREPOV V PRIMERU IZREDNIH RAZMER (NALEZLJIVA OBOLENJA), V ČASU SAMOSTOJNEGA DELA ODLOČANJE O TRIAŽI AKUTNO NASTALIH PROCESOV TER V CELOTI ODGOVARJA ZA NEMOTENO DELO V ZAVODU, PREGLED EVIDENCE INKONTINENTNIH OSKRBOVANCEV, EVIDENCA ODDAJE RECEPTOV IN ZDRAVIL ZA OSKRBOVANCE, KONTINUIRANO SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OSKRBOVANCEV, NAROČANJE IN VODENJE ZALOG MATERIALA TER VODENJE EVIDENC,TEDENSKO IN MESEČNO PLANIRANJE DELA, PRIPRAVA PLANOV IN POROČIL O DELU SLUŽBE.