Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA

Naslov: Majnikova ulica 1 , 1310 RIBNICA

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE TRIAŽE, NMP V VSEH NUJNIH PRIMERIH, NA MESTU NEZGODE, MED PREVOZOM IN V AMBULANTI, SPREJEMANJE KLICEV ZA NMP IN REŠEVALNE PREVOZE IN VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJ MED EKIPO NA TERENU IN Z ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI, TER USMERJANJE REŠEVALNIH EKIP, REŠEVANJE IN NUDENJE NMP NENADNO OBOLELIM IN POŠKODOVANIM V RAZLIČNIH NESREČAH, PREDVIDLJIVIH IN NEPREDVIDLJIVIH SITUACIJAH, TER SPREMSTVO PACIENTOV MED PREVOZOM, VOŽNJA URGENTNEGA VOZILA, OSKRBA VOZIL Z MATERIALI IN PRIPOMOČKI, SKRBI ZA APARATURE POTREBNE PRI DELU, RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN IN REŠEVALNIH VOZIL, SPREJEM DOKUMENTOV PACIENTOV IN PRIPRAVA ZDRAVSTVENIH KARTONOV, SPREJEM PACIENTOV IN NJIHOVA PRIPRAVA ZA PREGLED IN OBDELAVO PRI ZDRAVNIKU, POMOČ ZDRAVNIKU PRI PREGLEDIH ALI POSEGIH NA PACIENTIH, OPRAVLJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, PRIPRAVA APARATUR, MATERIALOV, ORODIJ IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, IZVAJANJE STERILIZACIJE, RAZDELJEVANJE STERILNIH PRIPOMOČKOV, MATERIALOV IN ORODIJ, NADZOR IN OSKRBA Z MATERIALI IN PRIPOMOČKI V URGENTNI AMBULANTI, VNOS PODATKOV V PREDPISANE OBRAZCE – DOKUMENTE IN VNOS POTREBNIH PODATKOV V RAČUNALNIK, OBRAČUNAVANJE OPRAVLJENIH STORITEV IN IZDAJA RAČUNOV, INFORMIRANJE – OSEBNO IN PO TELEFONU, OSKRBA S POTREBNIMI MATERIALI, USTNO IN PISNO POROČANJE O OPRAVLJENEM DELU IN DRUGA ADMINISTRATIVNA OPRAVILA, DRUGE NALOGE POVEZANE Z DELOM ALI PO NAROČILU NADREJENEGA.